Metsänhoito

Metsänhoitotyöt raivaussahalla, moottorisahatyöt ja istutuspalvelu suoraan Lounais-Suomen laadukkaimmalta palveluntarjoajalta. Meillä on vuosien kokemus metsänhoitotöiden urakoinnista Metsänhoitoyhdistyksille, Metsähallituksille ja metsäteollisuusyrityksille. Ostaessasi palvelun suoraan meiltä toimit ilman välikäsiä ja pääset neuvottelemaan kaikesta työhön liittyvästä. Toteutusaikataulut pitää ja saat metsätilallesi Varsinais-Suomen taitavimmat metsurit.

Palvelumme

Metsän uudistaminen

Toteutamme vuosittain suuria määriä metsätaimien istutuksia ja viljelyä yksityisille metsänomistajille, Metsänhoitoyhdistyksille ja yrityksille. Tilaamalla istutustyön meiltä voit olla varma, että taimikko perustetaan laadukkaimmalla mahdollisella tavalla.

Taimikon varhaisperkaus

Varhaisperkauksessa istutetusta tai luontaisesti syntyneestä taimikosta poistetaan lehtipuuvesakko. Tiheissä luontaisesti uudistetuissa tai kylvetyissä männyntaimikoissa kannattaa tiheät taimiryppäät jo tässä vaiheessa harventaa. Varhaisperkaus tehdään kasvatettavien puiden ollessa alta 3 metriä pitkiä ja siihen on saatavilla valtion Kemera tukea.

Taimikonhoito

Taimikonhoidossa taimikko käsitellään viimeisen kerran ennen koneellista ensiharvennusta ja harvennetaan metsänhoitosuositusten mukaiseen ohjetiheyteen. Kasvu keskittyy taimikonhoidon jälkeen taloudellisesti arvokkaimpiin parhaisiin runkoihin. Varsinainen taimikonhoito tehdään kasvatettavien puiden ollessa 3-7 metriä pitkiä ja siihen on saatavilla valtion Kemera tukea.

Nuoren metsän kunnostus

Mikäli taimikonhoito on myöhästynyt ja metsä riukuuntunut, kannattaa se vielä harventaa ennen varsinaista ensiharvennusta. Nuoren metsän kunnostus kannattaa monessa tapauksessa vielä tehdä raivaussahatyönä, mutta paikoin se on mahdollista tehdä myös koneellisesti tai kone- ja miestyön yhdistelmänä. Nuoren metsän kunnostuksessa metsän keskipituus on korkeampi, kun taimikonhoitokohteilla. Valtion Kemera tukea on saatavilla, mikäli puuston keskiläpimitta on työn jälkeen alta 16 cm.


Ennakkoraivaus

Ennakkoraivaus on tarpeen käytännössä lähes aina ennen hakkuuta. Ennakkoraivauksessa poistetaan korjuuseen kelpaamaton, aines- tai energiapuuksi kelpaamaton pienpuusto kaatamalla se maahan. Hyvin suoritettu ennakkoraivaus alentaa korjuutyön kustannuksia ja lisää sen kannattavuutta. Ennakkoraivaus myös vähentää jäävän puuston korjuuvaurioita.
Uudistushakkuiden osalta ennakkoraivaus on yksi tärkeimmistä metsänuudistamisen työvaiheista. Lounais-Suomessa vanhan metsän kuusialikasvos on hyvin harvoin kasvatuskelpoinen ja se kannattaa raivata aina ennen päätehakkuuta. Karummilla mailla mäntyalikasvosta voidaan mahdollisesti hyödyntää, mutta valikoiva ennakkoraivaus on ehdottoman tärkeää myös siellä. Jatkuvan kasvatuksen metsissä ennakkoraivaus on myös ehdottoman tärkeä metsänhoidollinen toimenpide.


Anna suostumuksesi metsävaratietoihin

Anna suostumuksesi metsävaratietoihin Metsäkeskuksen metsään.fi järjestelmässä. Kopioi oheinen linkki selaimeesi ja toimi ohjeiden mukaan:
https://asiointi.metsaan.fi/etusivu/-/metsanomistaja-tunnistaudu-suomifi/tunnistaudu?suostumusToimijaId=50247&backUrl=https%3A%2F%2Fselvametsa.fi%2F

Toteutamme taimikonhoitotyöt avaimet käteen periaatteella. Hoidamme kaikki mahdolliset Kemera -tukiin liittyvät paperityöt ja dokumentoinnin. Laatu on aina etusijalla taimikonhoidossa. Hoidamme taimikot ja nuoret metsät hyvän metsänhoidon suosituksen ja metsäsertifioinnin ohjeiden mukaisesti. Omavalvonta on olennainen osa laatua. Tarvittaessa dokumentoimme työn valmistuttua työkohteet kirjallisesti ja valokuvin tai videolla myös asiakkaalle, etenkin etämetsänomistajille.