Asiantuntijapalvelut

Metsäalan neuvonta ja koulutus, avustus puukaupassa ja leimikon suunnittelu, metsäsuunnittelu ja laatukontrollit

Palvelumme

Metsäalan neuvonta ja koulutus

Metsänomistajien neuvonta ja koulutus omatoimiseen metsänhoitoon, riistametsänhoitoon, luonnonsuojeluun, metsien monikäyttöön ja virkistyspalveluihin ja vaikka suoluonnon ennallistamiseen liittyen. Neuvontaa ja koulutusta juuri sinun tavoitteidesi mukaisesti sinun omassa metsässäsi.

Avustus puukaupassa

Leimikoiden suunnittelu ja kilpailutus asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kauttamme löydät ostajan sekä ensiharvennukssin, nuoriin kasvatusmetsiin, sekä tukkipuuvaltaisille kohteille. Halutessasi tarjoamme vaihtoehtoja myös jatkuvaan kasvatukseen.

Metsien suojelu

Haluatko suojella metsiäsi? Teemme esiselvityksiä ja suunnittelemme ja toteutamme vapaaehtoisen suojelun kohteita. Suojelu pysyvästi tai määräajaksi voi olla metsänomistajalle taloudellisestikin kannattava vaihtoehto.